Børn har brug for voksne

I Aarhus Kommunes børn og unge politik står der, at byrådet ønsker glade, sunde børn og unge med selvværd, der er personligt robuste, livsduelige og som bliver så dygtige, de kan.

Det går flertallet af byrådet nu stik imod med spareforslagene om at skære på antallet af pædagoger pr. barn ved at sende dem tidligere i børnehave.

Debatindlæg, byrådsmedlem Maria Sloth, bragt i JP-Aarhus 16.1.2016

Vi ved fra utallige rapporter, at penge, der bruges i børnenes første leveår, kommer flere gange igen. Både menneskeligt og økonomisk.

At investere i kvalificerede voksne til vores børn giver dem bedre sproglige, motoriske og sociale færdigheder. Vi får simpelthen flere glade, sunde og robuste børn, hvis der er nok pædagoger til at tage sig af dem og udvikle dem.

Spareforslaget går den stik modsatte vej af, hvad sund fornuft foreskriver, og af visionerne, som byrådet ellers plejer at være enige om.

Den tidlige indsats, som vi har arbejdet hårdt på at få igennem, forringes til skade for både børn og økonomien på længere sigt.

Børn har brug for voksne. Og det er frækt at frarøve dem den nødvendige kontakt bare for at spare et par kroner, som så kan deles ud igen i valgkampen.