Forslag om velfærd og sociale klausuler

Af Ole Jessen, byrådssekretær

På byrådsmødet den 7. maj stillede Enhedslisten to forslag:

Nej til udlicitering af kernevelfærd

Det ene forslag er stillet sammen med SF, et forslag om nej til udlicitering af kernevelfærd. Forslaget lyder: “Det besluttes at Aarhus Kommune ikke udliciterer den borgernære indsats i dagtilbud, skoler og plejeboliger.”

Baggrunden er, at Produktivitets-kommissionen har anbefalet udlicitering af kernevelfærds-opgaver som børnepasning, skoler, ældrepleje og omsorg. ELs og SFs fælles forslag er begrundet således:

“For os er det en central værdi, at vores mest borgernære ydelser er under direkte demokratisk ledelse. Der er tale om tilbud, hvor børn og ældre tilbringer en meget stor del af deres dagligdag, og hvor det politiske ansvar for ordentlige ydelser skal være tydeligt. I stedet for styring gennem kontrakter og ønsket om størst mulig overskud, bør vi holde fast i demokratisk styring, hvor tillid og inddragelse af medarbejdere og borgere står centralt.” Samtidig blev det påpeget, at der er en lang række negative erfaringer med udlicitering af kernevelfærd.

Fra debatten i byrådet: Borgmester Jacob Bundsgaard (S) erklærer sig langt hen ad vejen enig i, at kernevelfærd ikke skal udliciteres, da vores velfærdssamfund bygger på sammenhold. Men, han mener samtidig, at det i nogle sammenhænge er naturligt og fornuftigt at bruge konkurrence og markedskræfterne til at sikre en god kvalitet. Han vil afgøre dette “fra sag til sag og ikke ud fra ideologi”, som han siger.
V vil have flere opgaver i udbud og er imod forslaget. R støtter borgmesterens holdning og er imod forslaget. DF vil have bedst mulig service for pengene og er imod forslaget. K vil have flere aktører ind og mere konkurrence og er imod forslaget. LA ser et stort potentiale i at få de private ind og er imod forslaget.

Sagen blev efter en byrådsdebat, der varede i over en time, sendt til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, før den igen kommer i byrådet.

Opstramning af sociale klausuler

EL stiller forslag om sociale klausuler. Forslaget lyder: “Aarhus Kommune indfører i de sociale klausuler sagligt begrundede sprogkrav, for at der skal være tilstrækkeligt med danskkyndige mestersvende eller tilsvarende, så lærlingeforpligtelsen i de sociale klausuler rent faktisk kan opfyldes.”

Baggrunden for forslaget er en sag fra byggeriet af Dokk1 (det nye hovedbibliotek) på havnen. Et firma opfyldte ikke sin forpligtelse, ifølge social klausul, til at uddanne lærlinge, på grund af sproglige problemer, da der var så mange udenlandske arbejdere ansat. Dette blev påtalt af kommunen. Og projektledelsen for Urban Mediaspace, Aarhus Kommune forklarer baggrunden således: “Der er tale om en kompleks situation, der kan opstå, når udenlandske firmaer vinder licitationer. Bl.a. er der naturligvis sprogbarrierer.”
Peter Bonfils siger om forslaget i en udsendt pressemeddelelse: “Vi vil med vores forslag styrke de sociale klausuler og sikre lærepladser til gavn for unge og samfundet som helhed. Der er mangel på lærepladser, og det er ikke acceptabelt, at firmaer snor sig udenom deres forpligtelser,”

Fra debatten i byrådet: S støtter sociale klausuler, men vil have sagen juridisk afklaret, og henviser til, at der her er tale om et enkeltstående tilfælde. V er imod sociale klausuler. R støtter sociale klausuler, men vil ikke støtte dette forslag med sprogkrav. DF synes at forslaget har mange gode elementer. SF synes, der er flere gode ting i forslaget, men erklærer sig som tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. LA er imod sociale klausuler, og mener, at social dumpning blot er et udtryk for konkurrence, og at det viser, at EU’s frie bevægelighed fungerer. DF mener, der er tale om en enkeltsag og er imod EU’s frie bevægelighed. K er imod sociale klausuler, mener de er hæmmende for fleksibilitet på det aarhusianske arbejdsmarked.

Efter debatten blev sagen sendt til juridisk afklaring i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse, hvorefter den senere vil komme i byrådet igen.

Oplæg til forhandlingerne om kommunens budget for næste år

Byrådsgruppen kom på afdelingsmødet den 6. maj med et oplæg om emner og forslag til budget-forhandlingerne til efteråret. Der blev holdt gruppearbejde, der resulterede i flere forslag, som byrådsgruppen samler op på.
Byrådsgruppen og tre fra bestyrelsen går videre med arbejdet og konkretiserer forslagene. I august fremlægger denne arbejdsgruppe konkrete forslag til kommunens budget på et afdelingsmøde. Her vil krav til budgettet og forhandlings-mandat blive fastlagt, og en forhandler-gruppe bliver nedsat. Budgettet forhandles over flere dage i september.