Byrådsforslag: Stop social dumping

Social dumping er et problem, der har Enhedslistens højeste prioritet. I forbindelse med en forespørgsel om forholdene på Dokk1 kom det frem, at der var huller i de sociale klausuler, der gjorde, at forpligtelsen til at tage lærlinge ikke var fuldt ud opfyldt. Derfor stiller Enhedslisten forslag i byrådet om at styrke de sociale klausuler:

– Vi vil med vores forslag styrke de sociale klausuler og sikre lærepladser til gavn for unge og samfundet som helhed – lærepladser som der i den grad er mangel på. Det er ikke acceptabelt, at firmaer snor sig udenom lærlingeforpligtelsen, udtaler Peter Hegner Bonfils, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Forslaget vil gøre det helt klart, at der skal være tilstrækkelig med danskkyndige mestersvende til at firmaet rent faktisk kan opfylde lærlingeforpligtelsen:

– Det dur jo ikke, at en entreprenør, der har en lærlingeforpligtelse, kun ansætter polsktalende håndværkere – og hvis det kunne ske på Dokk1, så kan det jo også ske andre steder. Derfor vil vi have stýrket de sociale klausuler, så det ikke gentager sig, siger Peter Hegner Bonfils, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten .

Forslaget kommer på byrådets dagsorden onsdag den 7. maj.

Tidligere dækning af sagen på Dokk1 her.

Nedenfor følger forslaget i sin fulde ordlyd:

Styrk de sociale klausuler

Sociale klausuler – sprogkrav og lærepladser

Kampen mod social dumping står allerhøjest på vores dagsorden i Enhedslisten. Der har heldigvis været flere positive tiltag fra Aarhus Kommunes side, men det har desværre vist sig, at reglerne omgås.

En vigtig del af de sociale klausuler og kampen mod social dumping er at sikre lærepladser. Både for de unge, der ikke kan finde en læreplads, og for samfundet, er der tale om en uacceptabel situation.

I de eksisterende klausuler i Aarhus Kommune er der fornuftige formuleringer, men de har desværre vist sig ikke at være tilstrækkelige.

Vores forslag vil sikre, at sprogbarrierer ikke bliver brugt som en de facto omgåelse af lærlingekravene i de sociale klausuler.

I svaret af den 12. marts 2014 fremgår det, at lærlingekravene i klausulerne ikke er opfyldt fuldt ud på dele af byggeriet på Dokk1. I svaret hedder det “Der er tale om en kompleks situation, der kan opstå, når udenlandske firmaer vinder licitationer. Bl.a. er der naturligvis sprogbarrierer.”

Og kan det ske på Dokk1, kan det ske andre steder i fremtiden. Sådan skal det ikke gå.

På den baggrund foreslår vi, for at sikre lærepladser, at det tydeliggøres, at der er sprogkrav forbundet med lærlingedelen. Vi kan af gode grunde ikke regne med, at lærlinge kan tale eksempelvis flydende polsk.

Sprogkravet skal være gældende i et omfang, så der er tilstrækkeligt med danskkyndige mestersvende til at opfylde lærlingeforpligtelsen.

Effekt
Forslaget vil sikre, at der ikke igen opstår situationer, hvor entreprenører de facto omgår lærlingeforpligtelsen. Det vil samtidig medvirke til at sikre lærepladser til glæde for både lærlinge og samfundet som helhed, der jo også i fremtiden har brug for kvalificeret arbejdskraft.

Opgaver
De sociale klausuler skal tilrettes, så det sagligt begrundede sprogkrav indarbejdes og at det også kommunikeres og tydeliggøres i forbindelse med fremtidige licitationer.

Finansiering
Forslaget har ingen omkostninger, men der kan muligvis blive tale om merindtægter grundet en mulig øget anvendelse af lokal arbejdskraft.

Beslutning
Aarhus Kommune indfører i de sociale klausuler sagligt begrundede sprogkrav, for at der skal være tilstrækkeligt med danskkyndige mestersvende eller tilsvarende, så lærlingeforpligtelsen i de sociale klausuler rent faktisk kan opfyldes.