DF-rådmand snyder ældre i eget hjem

Pressemeddelelse Aarhus 4. marts 2014

DF-rådmand snyder ældre i eget hjem

Ældre mennesker i eget hjem bliver snydt af Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg. Det milliard-løft af ældreområdet, som Aarhus kan få 44 mio. kr. af, vil ikke give ældre i eget hjem hverken mere rengøring eller mulighed for hyppigere at få bad. Det fremgår af indstillingen til byrådet fra rådmand Jette Skive, Dansk Folkeparti.

Ældrerådet i Aarhus har udtrykt stor tilfredshed med, at der vil komme flere midler til “hygiejnen i både plejeboligerne og i hjemmeplejen”. Men hjemmeplejen er røget ud af Jette Skives endelige indstilling. Så både Ældrerådet og de ældre i eget hjem bliver snydt af rådmanden. Hun vil kun give ekstra rengøring og bad til ældre i plejeboliger.

“Vi har i årevis hørt Dansk Folkeparti bryste sig af at være det parti, der altid vil forsvare de ældre og deres vilkår. Men noget af det første, Jette Skive gør som rådmand for ældre-området, det er at snyde de ældre, der bor i eget hjem. Det vil Enhedslisten ikke være med til,” siger Peter Hegner Bonfils, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Enhedslisten stiller derfor et ændringsforslag til, hvordan de 44 mio. kr. skal udmøntes. Enhedslisten vil have tilføjet “hjemmeplejen” til det punkt i indstillingen, der handler om “forebyggende og behovsbestemt rengøring i alle plejeboliger”.

I Folketinget fik Enhedslisten presset regeringen til årligt at afsætte 1 mia. kr. ekstra til ældreområdet. Men pengene skal altså også bruges i hjemmeplejen.

“Vi vil gerne gøre det muligt for ældre mennesker at bo længst muligt i deres eget hjem. Men det kræver altså, at de får gode muligheder for at kunne klare sig, og dermed også at få gjort rent og få bad,” siger Peter Hegner Bonfils.

Ændringsforslag fra Enhedslisten til sag nr. 26 på byrådsmødet onsdag aften, ‘Udmøntning af 44 mio. kr. årligt på ældreområdet i perioden 2014-2017’,

 

Ændringsforslag til sag nr. 26 ‘Udmøntning af 44 mio. kr. årligt på ældreområdet i perioden 2014-2017’ fra Enhedslisten

Begrundelse:

Det er problematisk, at hjemmeplejen ikke tilgodeses i det fremlagte forslag, når det handler om rengøring, særligt set i lyset af politikken om længst mulig i eget hjem.

Indledningsvist tilgodeså udkastet til ansøgning da også hjemmeplejen på dette punkt (jf. udmøntningsnotat af 14. januar 2014), men der er åbenbart sket en glidning i processen.

Derfor glædede Ældrerådet sig i starten af processen over, at hjemmeplejen også blev tilgodeset. De bør fortsat have anledning til at glæde sig og hjemmeplejen bør ikke lades i stikken på dette punkt i ansøgningen.

Ændringsforslag:

At 1) ‘…og hjemmeplejen’ tilføjes til ‘3.1.4 Forebyggende og behovsbestemt rengøring i alle plejeboliger’ i indstillingen. Der konsekvensrettes i resten af forslaget.