Boligforeninger skal ikke tvinges mod deres vilje

Pressemeddelelse Aarhus 4. marts 2014

Boligforeninger skal ikke tvinges mod deres vilje

Byrådet er på vej til at tvinge en stor almen boligforening i Aarhus til at udleje sine lejligheder på en måde, som boligforeningen ikke vil have. Det drejer sig om ‘kombineret udlejning’, som ifølge indstillingen til byrådet skal videreføres i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang og indføres i Langkærparken.

“I Enhedslisten er vi modstandere af ‘kombineret udlejning’, da ordningen fratager lejere deres frie valg af bolig. Det betyder, at nogle af de økonomisk dårligst stillede lejere stilles endnu dårligere, da de afskæres fra at bo i en række almene boliger. Det er ikke rimeligt,” siger Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten, medlem af teknisk udvalg.

Helt galt er det da, når den store almene boligforening, Brabrand Boligforening, udtrykkeligt frabeder sig at byrådet påtvinger dem ‘kombineret udlening’ i Gellerupparken og Toveshøj.

“Det er helt urimeligt, at byrådet på denne måde vil tvinge Brabrand Boligforening til noget, de slet ikke vil have. Det er til skade for en masse lejere og det er en økonomisk belastning for boligforeningen,” siger Peter Hegner Bonfils.

Enhedslisten stiller derfor ændringsforslag:
Boligforeninger, der ikke ønsker ‘kombineret udlejning’, skal ikke tvinges til det.
Boligforeninger, der får ‘kombineret udlejning’, skal holdes økonomisk skadesløse.

Sagen er nr. 20 på byrådets dagsorden onsdag d. 5. marts.

 

Ændringsforslag til sag nr. 20 ‘Strategi om kombineret udlejning’ fra Enhedslisten

Begrundelse:

Boligsociale tiltag bør ikke hives ned over hovedet på de boligforeninger- og afdelinger det berører. Det er tydeligt, at kombineret udlejning ikke ønskes af Brabrand Boligforening og derfor bør Byrådet være lydhør og stoppe kombineret udlejning for Gellerup/Toveshøj.
Ikke mindst da det efter Brabrand Boligforenings opfattelse ikke har haft nogen målbar positiv effekt, men tværtom fører til øgede udgifter.

De områder, hvor Byrådet alligevel indfører/viderefører kombineret udlejning, skal holdes økonomisk skadesfri og kommunen må finansiere merudgifterne. Påfører byrådet boligforening- og afdelinger økonomisk skade, så er det åbenlyst rimeligt, at kommunen sørger for at holde de ramte skadesfri, ligesom det i øvrigt også tidligere har været aftalt mellem eksempelvis Brabrand Boligforening og kommunen.

Ændringsforslag:

At 1) Områder under boligforeninger, der ikke ønsker kombineret udlejning, skal ikke omfattes af kombineret udlejning. Det vil sige, at Gellerup/Toveshøj ikke omfattes af kombineret udlejning.

At 2) Boligforeninger, der er omfattet af kombineret udlejning, skal holdes økonomisk skadesfri, eksempelvis som det har været gjort frem til 2012 i forhold til aftalen mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.