Spørgsmål fra Jette Jensen til borgmester Jacob Bundsgaard vedrørende dobbelt dødsfaldet i Klintegaarden

 

I anledning af dobbelt-dødsfaldet ved Klintegården 28. maj, hvor en 53-årig mand formentlig har kastet sin demente 89-årige mor ud fra en 5. sals altan og derefter selv er sprunget i døden, ønskes følgende oplyst fra rådmanden for Sundhed og Omsorg:

Har Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg haft kendskab til og/eller kontakt med familien angående pleje af den demente 89-årige?

Har MSO rettet tilbud om hjælp til pleje til mor og søn og/eller har en sådan hjælp været ansøgt?

Har tildragelsen givet anledning til overvejelser om, hvorvidt afdelingens opsøgende virksomhed (jfr. Servicelovens §§ 79a og 81-83) er tilstrækkelig finmasket?

Om fornødent kan oplysning gives fortroligt.