496 – Bevar Parkkollegierne

Flertallet i bestyrelsen for Kollegierne i Universitetsparken – der består af efterkommere efter de oprindelige investorer i bygningerne – har besluttet at ombygge kollegierne til lejligheder i stedet for værelser. Det vil betyde, at der vil blive omkring 100 færre boliger til en væsentligt højere husleje. Men kollegianerne kæmper imod!

Af Jon Rostgaard Boiesen

496 står for det nuværende antal værelser, som altså vil blive beskåret med omkring 100, hvis ombygningsplanerne gennemføres. Planerne går ud på, at ombygge sådan at de nuværende værelser laves om til små lejligheder med eget te-køkken og bad – i modsætning til nu, hvor både køkken og bad er fælles.

Udover at det vil koste et stort antal billige kollegieboliger, i en by hvor der i forvejen er mangel på kollegieværelser, og at de nye lejligheder vil blive væsentligt dyrere, handler det også om en kamp for en boform. Det store fælles køkken og stue udgør i dag centrum i kollegiernes liv, hvor man laver mad, snakker, fester og lever sammen på godt og ondt. Ændringen vil altså også betyde enden på en særlig social boform, der bliver sjældnere og sjældnere.

Kollegianerne og andre modstandere af ombygningen – så som tidligere kollegianere og folk der bare støtter op om kampen for en billig og social boform – har organiseret sig i “496 – Bevar Parkkollegierne”. Bevægelsen har indtil eksamensperioden begyndte holdt ugentlige fællesmøder, og har derudover organiseret sig i forskellige undergrupper som “Presse”, “Event”, “Økonomisk-Juridisk Gruppe” og “Visionsgruppen”. Den sidstnævnte gruppes opgave er at udtænke alternativer til bestyrelsens ombygningsplaner. Kollegierne er gamle og trænger til at blive renoveret – men visionsgruppens opgave er at udtænke måder det kan gøres på, hvor boformen bevares.

Der har indtil videre været afholdt en “sovepose-event” på Klostertorv, hvor kollegianerne lagde sig i soveposer for at illustrere de værelser, der ville komme til at mangle, hvis ombygningen bliver gennemført. Derudover har der været en forholdvis god pressedækning af sagen – hvor man blandt andet har udnyttet at Dronning Margrethe boede på Kollegierne i sin ungdom, og har udtalt sig positivt om dem.

Når eksamensperioden er overstået i slutningen af januar, går bevægelsen i gang igen med bl.a. et offentligt møde, hvor både borgmester Jacob Bundsgaard og Universitetets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har sagt ja til at deltage. Her vil kollegianerne fremlægge en spørgeskemaundersøgelse, der viser at der er massiv modstand mod ombygningen blandt kollegianerne og argumentere overfor rektor, borgmesteren og offentligheden for, hvorfor den unikke boform i Kollegierne i Universitetsparken skal bevares.

Ønsker man at være med i kampen mod ombygningen, kan man melde sig ind i Facebookgruppen “Bevægelsen mod Ombygning af Parkkollegiet” (gruppen fik navn før bevægelsen, og det er ikke teknisk muligt at ændre), hvor man kan få information om tidspunkter for møder, events og aktioner, mv.