Omstilling til vedvarende energi

MILJØ: Eneriforhandlingerne starter snart, og det er vigtigt, at der træffes beslutninger, som hurtigt kan øge den vedvarende energi, reducerer anvendelse af fossile brandstoffer og fremme energibesparelser.

De fossile brændslers tid er ved at være forbi, og samfundsøkonomier verden over skal til at omstille til andre energikilder. Klimakommissionens rapport har vist at det er muligt, nu mangler der bare politiske handlinger, som Enhedslisten gerne indgår aftaler om.

Den energi vi ikke bruger er den grønneste. Uanset hvilken energiforsyning vi vælger og udvikler er det aller vigtigste fortsat at reducere energiforbruget. Potentialet for energibesparelser på varme og el er enormt, blandt andet ved at renovere den eksisterende bygningsmasse. En målrettet indsats bør kunne halvere elforbruget og dermed gøre det lettere at dække med vedvarende energi. Samtidig må det forventes, at der på transportsiden bliver et stigende elforbrug til elcykler, elbiler, letbaner og anden kollektiv trafik drevet af elektricitet.

Vindmølleudbygningen har hovedsageligt foregået på land og langt ude på havet. Den tredje mulighed er at opføre kystnære havvindmøller har et kæmpe potentiale som skal udnyttes for at nå regeringens mål om 50 % el fra vindmøller i 2020. Der er stigende elforbrug ved de større byer, og det er oplagt at dække elforbruget lokalt ved at opføre kystnære havvindmøller. Havvind Århus Bugt, kan være med til at sikre CO2neutral el til 70.000 husstande i Århusområdet. Et kig på verdenskortet, gør det oplagt at vælge denne type havvindmøller til opførelse overalt i verden. Århus vil være verdens vindmøllehovedstad og realiseringen af 20 kæmpevindmøller i Århus Bugt kan blive et eksempel for andre lokalsamfund, der har CO2reduktioner og bæredygtighed som mål. I Danmark mangler vi økonomiske rammer som kan fremme de kystnære havvindmøller. Derfor skal havvindmøller imødekommes i det næste energiforlig.

Søren Egge Rasmussen

Folketingskandidat for Enhedslisten 

Læserbrev bragt i Aarhus Stifttidende, 24/11 2011